Jak si poradit s půl milionem změn cen denně aneb WisePorter automatizuje cenotvorbu v ONIO

ONIO je jeden z největších českých e-commerce hráčů, s ročním obratem okolo 1,5 miliardy korun. Provozuje sedm oborových e-shopů v Čechách, na Slovensku a v Maďarsku. Mezi nejznámější patří weby www.pneumatiky.cz s nejširší nabídkou pneumatik na trhu, nebo www.rucni-naradi.cz se zaměřením na zahradní nářadí. ONIO nabízí téměř 100 000 různých produktů od bezmála stovky značek, a nakupuje zboží od více než stovky dodavatelů z celé Evropy.

Produktoví manažeři ONIO používají chytrý produktový katalog WisePorter jako jedno místo pravdy o všech produktech ze všech úhlů pohledu, ať už jde o parametry, kategorizaci, SEO nebo nákupní a prodejní cenotvorbu.

S čím se zákazník potýkal

Situace ONIO při práci s produkty přináší tyto hlavní výzvy:

  • sto tisíc produktů není v lidských silách spravovat jednotlivě položku po položce
  • s produkty je potřeba efektivně a konzistentně pracovat i po marketingové a prodejní stránce, a to přes všechny prodejní kanály. To není úkol ERP ani jednotlivých e-shopů, vhodný systém chybí
  • informace o produktech jsou roztříštěné mezi různými systémy. Správa produktů je tak extrémně náročná a navíc vznikají i nekonzistence v datech s negativním dopadem na zákazníka a obchodní výsledky
  • zboží, na které se ONIO zaměřuje, má komplikovanou cenotvorbu. Vstupy od dodavatelů se mění každou hodinu, a vysoká konkurence v oboru vytváří tlak na maximální přesnost nákladové ceny se zahrnutím všech bonusů i dodatečných nákladů

Vizí zákazníka bylo získat jedno centrální místo pravdy o produktech pro všechny systémy, které s produkty mají pracovat, spravovat produkty strategicky pomocí pravidel a principů, nikoliv individuálních nastavení, a přesunout výpočty cen z excelů do automatických pravidel uplatňovaných plošně a okamžitě poté, co dojde ke změně vstupů.

Jak WisePorter pomohl

PIM systém WisePorter si zákazník vybral díky jeho velké flexibilitě jak v definování produktů a jejich parametrů, tak díky silné podpoře automatických pravidel, k jejichž úpravě není potřeba IT.

V architektuře ONIO získal WisePorter roli master systému pro produkty. Každý produkt je nejprve založen v produktovém katalogu WisePorter a poté automaticky distribuován do ostatních aplikací.

Produktový katalog podporuje různé typy produktů s různými parametry, a jejich podoba je definována pomocí kategorizace. Podobu tohoto modelu má plně v rukou ONIO a přidávat si další parametry nebo měnit jejich chování je záležitostí okamžiku.

WisePorter řeší nejen podobu produktu jako takového, ale i jeho podobu v konkrétním prodejním kanálu, SEO nastavení, textace a obrázky. I toto chování je nastavované pomocí pravidel, takže produktový manažer nemusí údaje vyplňovat na každém produktu zvlášť, hodnoty se sestavují automaticky.

Produkt nelze oddělit od jeho ceny. WisePorter si pravidelnými importy ceníků a skladovostí udržuje přehled o nabídkách na trhu i o interních skladových zásobách ONIO. V automatických pravidlech je pak nastaveno, jak porovnávat různé nabídky, jak vybrat v danou chvíli nejvhodnějšího dodavatele pro daný produkt, i jak spočítat přesnou nákladovou cenu se zohledněním všech dodatečných slev i nákladů, jako vstup do prodejní strategie pro jednotlivé prodejní kanály, cenové hladiny i segmenty zákazníků.

Jednotlivé e-shopy, ERP i feedy pro třetí strany pak pracují s aktuální a konzistentní podobou produktových dat a mohou se zaměřit pouze na tu část práce s nimi, která je jejich hlavní úlohou. U ERP tedy nákup, sklady a účetnictví, u e-shopů prezentace nabídky klientovi, objednávky a platby, u feedů pak zalistování nabídky ONIO všude tam, kde ji má zákazník najít.

“Dlouhodobě nám bylo jasné, že pokud chceme vstupovat na další trhy, rozšiřovat nabídku a být kdykoliv schopni nabídnout nejlepší cenu, nestačí nám už jen ERP a excely, ” vysvětluje Tomáš Beroun, IT ředitel společnosti ONIO. “WisePorter je digitální nástroj zaměřený na produkt od A do Z přes všechny jeho vlastnosti, se silnou podporou automatizace. To je přesně to, co jsme hledali a co nám pomůže obchodně růst.” 
Pavel Janek, product owner nového řešení za společnost ONIO, doplňuje: “Máme za sebou velký kus společné práce. Ať již kvůli kvalitě dat slučovaných z mnoha zdrojů na jedno místo, nebo kvůli měnícím se potřebám businessu, nebo kvůli některým našim specifikům, na která nebyl WisePorter v té době připraven. Oceňuji, že pro OpenWise jako dodavatele jsme nebyli jen další zakázkou, ale k problémům jsme vždy přistupovali jako jeden tým a  obě strany udělaly maximum, aby vše dopadlo úspěšně.”
“Největší úlevou pro nás je automatické zohlednění nároků na bonusy do nákupních cen, “ říká Lukáš Bábíček, Purchase & Sales manager společnosti ONIO. “Vše si nyní nastavujeme sami, bez IT, a kdykoliv je to potřeba. Automatické výpočty prodejních cen pro jednotlivé prodejní kanály a cenové hladiny nám pak umožňují nabídnout zajímavé parametry velkoobchodním partnerům i vlastním zaměstnancům. Dalším důležitým mezníkem pro nás byly rozšířené možnosti při nastavováni akcí a různých typů akcí a akčních cen.”

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY

Řešení pro efektivní Listing Dodavatelů

Webinář: Lenka Michalská o Umělé Inteligenci & Automatizaci ve Správě Produktů 

WisePorter v1.1 Release Notes