Jak probíhá spolupráce

1Nezávazná schůzka

2Cenová nabídka

3Dodávka řešení

4Provoz a podpora

1 Nezávazná schůzka

Během první schůzky společně probereme vaše cíle, potřeby, priority a možnosti. U menších projektů to obvykle zvládneme do hodiny, u větších projektů takových schůzek většinou proběhne více. Pro klienta jsou samozřejmě bezplatné.

Předvedeme vám možnosti WisePorteru. U složitějších projektů a více schůzek vás často požádáme dopředu o nejproblematičtější scénáře, které vás trápí, a rovnou je ve WisePorteru připravíme, abyste získali co nejpřesnější představu, co je možné.

Vy si během této schůzky (nebo schůzek) uděláte představu, jestli WisePorter (a s ním i my) je pro vás to pravé. My získáme dost informací na to, abychom pro vás mohli připravit podrobnou cenovou nabídku.

2 Cenová nabídka

Podle informací, které jsme získali během schůzek s vámi, vám připravíme konkrétní cenovou nabídku. I ta je pro vás bezplatná. Dozvíte se z ní:

Smyslem tohoto kroku je dát vám maximum konkrétních informací, abyste se mohli zodpovědně rozhodnout, zda s námi pokračovat či nikoli.

3 Dodávka řešení

Pokud se vám naše nabídka bude líbit, podepíšeme smlouvu a pustíme se do realizace.

Jaké budou kroky v projektu?

Je-li na začátku hodně neznámých, obvykle projekt rozdělíme na víc kroků a dodáváme a nasazujeme ho postupně, v iteracích. Lépe se tak řídí rozsah, riziko a priority. Pokud nepřináší, co má, dá se po každé iteraci ukončit.

Protože každý klient je jiný, u největších projektů obvykle začínáme tzv. Proof of concept fází, kdy nejprve jen v malém rozsahu ověříme, že projekt opravdu přinese, co má. Teprve po ověření, že celý záměr funguje, se pouštíme do jednotlivých oblastí naostro.

Co s vámi budou naši konzultanti řešit?

Dodáme vám připravené řešení

Až se společně domluvíme, připravíme podle toho WisePorter:

Platby jsou většinou navázané na krok, kdy klient něco získá. Tedy například hotovou a schválenou analýzu, připravené řešení k zaintegrování nebo akceptované řešení připravené ke spuštění v provozu.

4 Provoz a podpora

Spuštění

Pokud jsme si na začátku spolupráce domluvili SaaS variantu provozu, hotové a vámi akceptované řešení nasadíme do produkce a zajistíme jeho provoz a podporu podle domluvených parametrů.

Pokud jste zvolili variantu OnPremise, řešení do produkce nasazujete vy sami, ale my vám k tomu poskytneme veškerou pomoc, kterou budete potřebovat. Po nasazení do produkce pak přejdeme do režimu poskytování podpory podle parametrů, které jsme si s vámi domluvili.

Další rozvoj

Aplikace WisePorter je natolik flexibilní, že její běžné úpravy včetně vzhledu, podporovaných produktů a jejich chování si můžete řešit sami, bez nás. Pokud nás ale budete potřebovat, rádi vám kdykoliv pomůžeme. Požadavky na úpravy se zadávají do našeho zákaznického portálu a platí se jako vícepráce obvykle na konci kalendářního měsíce.

Pokud se ve smlouvě nedomluvíme jinak, od spuštění provozu platíte licenci (dle počáteční domluvy buď jednorázovou nebo jako subskripci).

Zhruba 4x ročně vydáváme nové verze produktového katalogu WisePorter. V SaaS režimu na ně přecházíme my s vaším souhlasem. V OnPremise režimu si vylepšenou verzi řídíte sami a my vám s tím rádi pomůžeme v rámci placené podpory nebo víceprací.

S kým budete mluvit ?

LENKA MICHALSKÁ

BUSINESS ARCHITEKTURA

Tématu správy produktů a práce s cenami se věnuji už přes 10 let. Mám za sebou celou řadu úspěšně dodaných projektů z mnoha různých oblastí, od financí, pojišťovnictví, telca, přes energetiku a eCommerce až po farmacii. Vím, co kde fungovalo a co ne. Detaily se liší, ale principy bývají obvykle velmi podobné.

S klienty společně hledáme optimální architekturu právě pro jejich případ. Tak, aby přinesla businessu co největší pružnost a přitom brala ohled na už existující systémy a vešla se do nákladů. Jsem ráda, že se nám daří tyto cesty nacházet.

KAREL KREMA

MODEL PRODUKTŮ

Denně se z praxe učím, jak údaje zpracovávané v procesech našich klientů co nejpřesněji zachytit v datovém modelu. Dobře zvládnutý model je jedním z hlavních klíčů k  úspěchu, s ním vše stojí a padá. Musí se dobře navrhnout už na začátku, kdy je ještě hodně požadavků neznámých. A velmi těžko se později mění.

Modelování musí realitu popisovat co nejvěrněji. Uživatelům se pak s výsledkem pracuje snadno a intuitivně. A pouze model, který vychází z dobře pochopených business principů, bez problémů ustojí i změny a nové požadavky v budoucnu.

MARTINA MACHÁČKOVÁ

UŽIVATELSKÉ PROCESY

S našimi klienty společně ladíme podobu uživatelských procesů do dokonalosti tak, aby byly intuitivní a nemuseli jste udělat ani jeden zbytečný pohyb. Společně řešíme rozdělení rolí, podobu obrazovek, uživatelské postupy, životní cyklus produktu i jejich parametry, ale i to, aby vše bylo měřitelné a reportovatelné.

Mým cílem je spolu s klientem najít takové řešení, aby později se systémem nemusel bojovat. Právě naopak, měl by v něm najít nenápadného, perfektně  vyladěného společníka, se kterým zákazníkůmi nabídne ty nejlepší produkty a služby.

ZÁKAZNÍCI WISEPORTER ŘÍKAJÍ

“Smooth communication with our partners is the foundation of our business. We have managed to automate order processing with more complex logic (various types of discounts, various technical interfaces, ...) and build a solid foundation for the further increase in the number of orders and our partners with a different order handling experience.”

Jan Honzal
Project manager, IQVIA

ZÁKAZNÍCI WISEPORTER ŘÍKAJÍ

“V projektu PathFinder se nám v Komerční bance podařilo připravit solidní základ potřebný pro větší flexibilitu velké banky na prudce se měnícím trhu. Konzultanti OpenWise přispěli k tomu, že jeho výstupy jsou nyní v bance využívány jako platforma pro realizaci dalšího rozvoje produktové domény.”

David Švejda
Tribe leader Business services

ZÁKAZNÍCI WISEPORTER ŘÍKAJÍ

“WisePorter je mozkem naší aplikace Náklady na realizaci byly poloviční proti konkurenci. Tým OpenWise velmi dobře pochopil můj podnikatelský záměr a přestože řešení přizpůsoboval mým potřebám, bylo dodáno velmi rychle. Nyní si sám mohu spravovat produkty podle potřeby. Nad rámec produktového katalogu dodal tým OpenWise i jednoduchý web pro mé klienty."

David Lorenc
CEO & Zakladatel startupu XOdigi
Přidejte se do vybrané společnosti našich spokojených klientů
VodafoneCRAČSOBKB

Potkáme se ?