WisePorter Release 2022.4

WisePorter verze 0.12, která je součástí releasu 2022.4, je na světě! Tato aktualizace obsahuje řadu zajímavých funkcí a vylepšení. Mezi ty nejvýznamnější patří:

Import/Export

Vylepšili jsme importy a exporty dat z/do Excelu. Uživatelé teď můžou snadno exportovat produkty, ceny, seznamy hodnot nebo jakékoli další informace, upravit je v přímo v Excelu a podle potřeby importovat zpět do WisePorteru. Tuhle funkcionalitu neustále vylepšujeme, abychom zajistili, že bude pro uživatele co nejpřívětivější. Je to totiž součást naší dlouhodobé strategie, jejímž cílem je vytvořit z WisePorteru systém, který můžou business uživatelé pro běžné, každodenní úkoly používat s minimální závislostí na IT.

V rámci tohoto vylepšení stojí ještě za zmínku:

  • Importy velkých objemů dat bez omezení. Kompletně jsme přepracovali způsob fungování importů (viz níže Job management Framework), takže WisePorter může importovat obrovské objemy dat na pozadí, aniž by docházelo k výpadkům.
  • Jednoduchý export všech parametrů. Uživatelé už nemusí vypisovat parametry, které chtějí mít v exportu. WisePorter teď umožňuje export všech parametrů produktu na jedno kliknutí. 
  • Pojmenované hodnoty. Exportujete produkty, které používají odkazy na jiné záznamy? Aby byla výsledná datová sestava pro uživatele srozumitelnější, dá se nově vyexportovat nejen kód takového referencovaného záznamu, ale i jeho název v libovolné jazykové mutaci.
  • Jednodušší import a export vícejazyčných atributů výrazně zlepšuje práci s překlady a zkracuje tak čas potřebný k uvedení nové nabídky na trh.
  • Režim plné synchronizace je neuvěřitelně užitečný nástroj, který se používá v případech, kdy je primární zdroj dat (master)  jiný systém než WisePorter. Tato funkce umožňuje „zrcadlit“ data z primárního zdroje do WisePorteru. Na rozdíl od běžného režimu importu, který pouze vytváří a aktualizuje záznamy ve WisePorteru, režim plné synchronizace je taky odstraňuje, pokud v importovaných datech chybí.
  • Přinášíme vylepšenou kompatibilitu s datovými typy Excelu. MS Excel automaticky rozpoznává typy dat uložených v buňkách a stejně tak je to ve WisePorteru. Datové typy v Excelu teď tedy odpovídají příslušným datovým typům ve WisePorteru.
  • WisePorter nyní nabízí možnost exportu a importu atributů s více hodnotami. Například při vytváření produktu “tričko” je možné v atributu “Velikost” uvést zároveň více velikostí.

Podpora dlouhoběžících procesů

Máme velkou radost, že vám můžeme představit novinku, na které jsme usilovně pracovali. O co přesně jde? Do WisePorteru jsme přidali podporu dlouhoběžících procesů – nazvali jsme to Job Management Framework (JMF). Tenhle nový doplněk například umožňuje importovat neomezený počet položek. A to je jen začátek toho, jak JMF zlepší uživatelskou zkušenost.

JMF otevírá cestu k hromadným operacím v mnohem širším měřítku, včetně změn metainformací (např. datových typů nebo kódů parametrů), které je třeba promítnout do stávajících dat. Uživatelé tak získají mnohem větší kontrolu nad svými změnami datového modelu.

Vyhledávání cen podle vlastností produktu

Vylepšili jsme možnosti filtrování. U složených produktů (například produkt s přílohami nebo produktové sady) umí WisePorter samostatně zobrazovat přehled jejich komponent (například přehled všech příloh napříč všemi produkty) a zároveň na nich plnohodnotně pracovat se všemi atributy z produktu, ke kterému patří.

Výkon

Výrazně jsme zlepšili výkon pro vyhledávání a filtrování, dokonce i při velkém zatížení WisePorteru. Taky jsme odstranili omezení velikosti business entit (například pro ceníky s velkým počtem cen).

Vylepšení uživatelského rozhraní

Udělali jsme velký pokrok ve vylepšení podoby číselných parametrů, ikon, polí pro zadávání čísel, datových typů a dalších prvků. Díky tomu je uživatelské prostředí mnohem intuitivnější. Také jsme udělali opatření, abychom zabránili náhodnému vymazání kategorie.  

NFR a technické záležitosti

Neustále pracujeme na tom, aby WisePorter byl spolehlivý, takže pravidelně aktualizujeme knihovny a frameworky. Kromě toho byla vylepšena podpora Oracle DB.

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY

WisePorter v1.2 Release Notes

Řešení pro efektivní Listing Dodavatelů

Webinář: Lenka Michalská o Umělé Inteligenci & Automatizaci ve Správě Produktů