Vítězi krize v ecommerce budou ti, kdo zvládnou rychle reagovat

Všichni víme, že situace v ecommerce je teď po několika rekordních letech složitá. Není ale potřeba propadat panice, z krize můžete dokonce profitovat a vyjít silnější než předtím. Využijte situace, inovujte a získejte tak výhodu oproti konkurenci.

Ecommerce se od konce pandemie potýká s obrovským propadem obratů a marží. Internetovým obchodům prodeje klesají už druhým rokem a někteří se bohužel ocitli za hranou přežití. Propad je o to bolestivější, že tomuto období předcházely naopak raketové růsty. Během pandemických let byl průměrný meziroční růst tržeb ecommerce společností 80%, v některých oborech šlo dokonce o stovky procent.

Obchodní plány ecommerce firem pro rok 2022 byly proto opět optimisticky nastaveny na další růst. Běžný předpoklad meziročního růstu byl okolo 60%. Na tato čísla bylo nastaveno i zásobení skladů. S nimi svázané finanční prostředky pak firmám chyběly jinde a ještě více snižovaly jejich manévrovací možnosti, když místo růstu přišel propad. Za rok 2022 průměrně o 25%, první měsíce 2023 nejsou o mnoho lepší.

Příčin je více:

  • Návrat části zákazníků zpět do kamenných obchodů po konci pandemie.
  • Novela Zákona o elektronických komunikacích, která od 1.1.2022 značně komplikuje marketingový sběr dat a jejich analýzu, a tím i přesné cílení kampaní.
  • Silná inflace, díky které lidé omezují nákupy na ty nezbytné.
  • Válečný konflikt na Ukrajině, díky kterému se spotřebitelé částečně chovají opatrněji, částečně investují do jiných oblastí než jsou online nákupy zboží rychlé spotřeby.

Jako vždy a všude platí, že přežije ten, kdo se dokáže přizpůsobit. Co tedy ecommerce firmám v této těžké situaci poradit?

Snižte provozní náklady na nezbytné minimum

Možná si řeknete, že se to snáz řekne než udělá. Opasky už jste si utáhli, ale pořád to nestačí. Řešení je přitom prosté – pracujte chytře, ne tvrdě, buďte efektivní!

  • Automatizujte rutinní práci.
  • Hledejte úspory v nákladech při nákupu od dodavatelů nebo v dopravě.
  • Rychle reagujte na aktuální čísla a chování zákazníků.
  • Plánujte množství zásob podle aktuální poptávky.

Hledejte nové trhy

Konkurence je vysoká a zákazníků málo. Klíčové je umět zákazníky oslovit všemi dostupnými kanály dříve než nakoupí jinde. Proto musí být vaše nabídka lepší, levnější, kvalitnější, s rychlejším dodáním, s lepšími doprovodnými službami nebo servisem. K tomu je nezbytné stále hledat nové cílové skupiny, jako jsou partneři, velkoobchod nebo zahraniční trhy. A opět i zde hraje naprosto zásadní roli efektivita, protože každý nový prodejní kanál, každá kvalitně poskytovaná služba a každý růst něco stojí a vyžadují prostředky.

Zásadní konkurenční výhodu v tomto závodě efektivity a schopnosti automatizovat představuje software. Ecommerce společnost jich obvykle potřebuje hned několik. Kvalitní ERP pro efektivní řízení skladů, logistiku a účetnictví je rozhodně nezbytný základ. Jak ale efektivně řídit samotný prodej? Exekuce prodejní strategie není úlohou ERP systémů. Společnost s jedním eshopem zvládá do nějaké míry svou prodejní strategii realizovat v něm. Co když je ale prodejních kanálů více? V různých zemích, v různých jazycích, v různých měnách, různým cílovým skupinám zákazníků za různé ceny? Jak efektivně a ideálně z jednoho místa řídit dohledatelnost produktu ve vyhledávačích a srovnávačích, jeho prezentaci klientovi, správné nastavení cenotvorby? Jak využít kampaně a krátkodobé cenové a marketingové akce pro podporu prodejů?

V západních zemích ecommerce společnosti mezi své systémy zařazují ještě jeden prvek, v Čechách nepoužívaný úplně běžně, a tím je PIM. Zkratka pochází z anglického “Product information management”, doslova “Systém pro správu informací o produktech”.

Tento software si pomocí připravených connectorů umí vyměňovat informace o produktech s ERP, nahrávat nabídky, ceníky a skladovosti dodavatelů, a především všechny tyto údaje konsolidovat na jedno místo. Všichni, kteří potřebují s produkty pracovat, pak mají k dispozici kvalitní, konzistentní a vždy aktuální zdroj pravdy o produktové nabídce. Díky tomu se významně zkrátí doba, za kterou se nová informace o produktu dostane až k zákazníkovi.

Jak se mění trh, proměňuje se i podoba PIM a nároky na ně. Stále častěji se objevují PIM řešení, která kromě běžné konsolidace produktových dat podporují i automatizaci cenotvorby od externích nákladů přes všechny vrstvy cenové strategie až po koncové prodejní ceny.

designed by freepik

Tradiční způsob cenotvorby u většiny českých ecommerce firem i dnes stojí stále především na excelech a nekonečném ručním přepočítávání vstupů a výstupů. Oproti tomu cenotvorba nastavená pomocí sady principů a pravidel a dále automaticky řízená strojem představuje podobný přechod jako kdysi od ručně psaných knih ke knihtisku.

Pouze pomocí softwaru lze s minimem nákladů na lidi, bez chyb a především rychle zpracovávat stovky tisíc produktů a jejich cen. Pravidla automaticky hlídají správnou maržovost i správně nastaví prodejní cenu například vůči cenám konkurence nebo probíhajícímu výprodeji skladů. A nezlobí se na vás, pokud jeden den procenta nastavíte podle jedné strategie, a druhý den se rozhodnete ji změnit, abyste třeba podpořili prodeje nějakou cílenou slevou na vybranou část produktů.

Možnosti a potenciál PIM systémů jsou veliké a v současných těžkých dobách ecommerce mohou představovat ještě zásadnější konkurenční výhodu než kdy dříve.

Jedním z pokročilých PIM systémů je i WisePorter. Jde o nástroj, připravený k okamžitému použití a v tuto chvíli ho nabízíme na zkoušku zcela zdarma. Můžete tak do něj nahrát svá data a otestovat, že umí vše, co potřebujete.

Chci vyzkoušet WisePorter

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY

WisePorter v1.2 Release Notes

Řešení pro efektivní Listing Dodavatelů

Webinář: Lenka Michalská o Umělé Inteligenci & Automatizaci ve Správě Produktů