WisePorter Release 2023.2

S radostí vám oznamujeme vydání nové verze WisePorteru (v0.14, součást release train 2023.2). Jaké novinky v ní najdete? 

Přílohy

Jak už víte, WisePorter umožňuje referencování obrázků nebo jiných typů příloh, které jsou uložené externě, tedy mimo WisePorter. Zároveň také můžete nahrávat obrázky, videa apod. přímo do katalogu. 

Práci s přílohami jsme dále vylepšili. Každý soubor nahraný přímo do katalogu může mít také odkaz na svůj externí zdroj. Z něj ho pak můžete hromadně stáhnout do interního úložiště WisePorteru.

Importy a exporty

 • Při importu dat potřebuje WisePorter rozlišit, jestli už záznam existuje a je potřeba ho jen aktualizovat, nebo zda v katalogu ještě není a je potřeba ho vytvořit. Pro tuto identifikaci záznamu se dříve používal jen kód položky, ale teď jsme tuto funkci rozšířili tak, aby bylo možné záznamy vytvářet nebo aktualizovat i pomocí aliasu (alternativního kódu). Díky tomuhle vylepšení můžete importovat data pomocí identifikátorů dle potřeby. Pokud například chcete pro import použít Excel generovaný interním systémem, který neobsahuje kód položky, můžete použít kód daného interního systému, WisePorter si s tím poradí.
 • Nově už nemusíte při importu produktů zadávat kód business verze, použije se její výchozí kód. 
 • Přidali jsme operaci “Insert only”, která zajišťuje to, že se při importu vytvoří neexistující položky, aniž by se změnily ty stávající.
 • Vylepšili jsme zobrazování chybových hlášek, aby bylo vždy jasné, jaký problém se vyskytl.
 • Doteď jste mohli v JMF (dlouhotrvající procesy) vidět pouze probíhající úlohy exportu. Do nové verze jsme přidali větší detail, a tak můžete nově sledovat jejich průběh.

Filtry

 • Nová verze umožňuje efektivnější práci s filtrovanými seznamy položek. Pokud se ze seznamu položek překliknete na jiné zobrazení a zpět, kritéria nastaveného filtru se zachovají, takže ho nemusíte zadávat znovu. 
 • Pokud jste si chtěli v konkrétním filtru zobrazit všechny hodnoty kromě těch, které jsou prázdné, museli jste je doteď vybírat po jednom. Nově si zobrazíte všechny záznamy, které mají vyplněnou hodnotu, na jedno kliknutí.

UX

 • Už nemusíte složitě přeskakovat sem a tam mezi definicí číselníku a jeho hodnotami, v nové verzi jsme přidali přímý odkaz, což usnadňuje editaci.
 • Položky v hierarchiích jsou nyní v rámci kategorií řazeny abecedně, tak aby byla práce s nimi uživatelsky přívětivější.
 • Výchozí hodnoty datového typu lze teď snadněji zadávat přímo v jeho detailu. Můžete například vybrat, že se datový typ Země vyplní hodnotou United Kingdom, a tato hodnota se vyplní všude, kde se takový datový typ používá.

Performance

 • Zaměřili jsme se na observabilitu, takže dokážeme lépe identifikovat úzké hrdlo výkonu, a to pak efektivně řešit.
 • Optimalizovali jsme výpočet search entit v Elastic, a tím jsme posunuli rychlost zobrazování a filtrování dat zase o kus dál. 
 • Našeptávání slov v nové verzi funguje rychleji než dříve, a to i při velkém množství dat.

Další vylepšení 

Přidali jsme možnost filtrovat typ položky podle její kategorie. Nyní můžete snadno filtrovat například všechny číselníky v jednom seznamu a hromadně je aktivovat.

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY

Řešení pro efektivní Listing Dodavatelů

Webinář: Lenka Michalská o Umělé Inteligenci & Automatizaci ve Správě Produktů 

WisePorter v1.1 Release Notes