PIM, díl 1: Co je Chytrý Produktový Katalog (PIM) a k čemu je dobrý

Rozhodli jsme se začít o Produktovém Katalogu mluvit od úplného začátku.

Dodáváme Chytrý Produktový Katalog českým firmám už několik let a postupně si uvědomujeme, že většina lidí vůbec netuší, co si pod tím představit. Pro spoustu lidí termín produktový katalog ještě pořád znamená vytištěnou knihu s fotkami nábytku a usměvavých dětí. A co víc, spousta firem věnuje obrovské úsilí do nových prodejních kanálů (především on-line), ale vůbec si neuvědomují, že nějaký produktový katalog potřebují. Výsledek je potom přinejlepším pokulhávající.

Dnes tedy začínáme od úplných základů …

Termín Chytrý Produktový Katalog je český ekvivalent anglického PIM čili Product Information Management. Je to specializovaný informační systém určený ke správě informací o produktech. Cílem je zjednodušit prodej těchto produktů.

Termín “produkt” tady potřebujeme chápat ve velmi širokém významu – může jít o chleba, ledničku nebo televizi, ale taky třeba o pojištění auta, dovolenou u moře, konzultaci s lékařem, nebo dopravu balíku. Zboží nebo služba – prostě cokoliv, co jde jasně popsat a nabízet na trhu.

Nejsnáze si použití katalogu představíme na příkladu e-shopu. Katalog jednoduše obsahuje popis všeho, co e-shop prodává. Ale to je opravdu jen začátek, nejjednodušší možné použití. Chytrý produktový katalog má obrovské využití v mnohem komplikovanějších odvětvích, jako jsou například banky, telekomunikace nebo energetika. I tyto obory mají své produkty a nabízejí je různými kanály svým zákazníkům. Dostaneme se k nim časem, až projdeme základní koncepty.

Product information management (PIM) WisePorter

A k čemu je teda takový produktový katalog vlastně dobrý? V zásadě k tomu, aby jiným systémům říkal, jaké produkty nabízíme, jaké mají vlastnosti a jaká je jejich cena. Takže ano, má pořád v principu stejný obsah jako klasický tištěný produktový katalog s obrázky usměvavých dětí … ale jsou tu i značné rozdíly:

  • Chytrý Produktový Katalog poskytuje datová rozhraní (API). A to hned dvou druhů – vstupní a výstupní. Přes vstupní API se do něj dostávají informace z výrobních systémů, skladových systémů, ERP, nebo od dodavatelů. Dalším vstupním kanálem je samozřejmě uživatelské rozhraní pro ruční zadávání informací, které v jiných systémech nejsou – například vzorců pro výpočet ceny.
    Přes výstupní API poskytuje katalog souhrn těchto informací do různých prodejních kanálů – do e-shopu, odběratelům, call-centru, nebo obchodníkům, kteří zboží prodávají osobně. Proto se také katalog často označuje jako “centrální zdroj pravdy” (single source of truth) pro všechny tyto kanály. Jakákoliv změna v nabídce se díky němu dá udělat velice rychle na jednom místě a dostane se spolehlivě ke všem prodejním kanálům.
  • Katalog musí informace poskytovat především rychle. Proč? Protože zákazníci nechtějí čekat! Při nákupu na e-shopu očekáváme reakční dobu pod vteřinu. Velkoodběratelé očekávají, že dostanou kompletní nabídkové portfolio za pár minut. Rychlost je klíčová. A protože dnes nikdo z nás neumí předvídat, jak se objem on-line prodeje změní za rok, jde ruku v ruce s rychlostí i škálovatelnost. (Ošklivé slovo, já vím. Kdo mi poradí lepší překlad anglického “scalability”, má u mě pivo. Vážně.)
  • Z předchozích odstavců plyne další zásadní vlastnost Chytrého Produktového Katalogu – je dynamický. Informace v něm se neustále mění. V nabídce se objevují nové produkty a ty staré z ní mizí. To přináší zajímavé výzvy, protože zadávání nových produktů musí být rychlé a není v něm prostor na rozsáhlé IT projekty. Katalog musí uživatelům umožňovat nejen zadání nových produktů podobných těm současným, ale i zadání úplně nových vlastností produktů. A co víc, musí podporovat vytváření úplně nových kategorií produktů, které chceme bez dlouhého čekání přidat ke své nabídce.
  • Chytrý Produktový Katalog není určený přímo pro zákazníky. Je to back-office systém. Poskytuje informace prodejním kanálům – webovým stránkám
    e-shopu, interním systémům pro kolegy na pobočkách nebo u telefonu, obchodníkům na cestě k zákazníkům, nebo systémům na generování nabídek. Je to interní systém, na kterém ale závisí všechny prodejní kanály.

Uzavřeno a shrnuto: Chytrý Produktový Katalog (PIM) je centrální zdroj pravdy o všem, co firma nabízí (zboží, služby, licence, atd.). Slévají se v něm informace ze všech zdrojů, aby byl vždycky aktuální. Poskytuje stejné informace o nabídce všem prodejním kanálům (single source of truth). A každý, kdo chce automatizovat svůj prodej, potřebuje určitou formu Chytrého Produktového Katalogu mít.

Příště se blíže podíváme na to, v jakých situacích je katalog potřeba a jaké musí mít vlastnosti.

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY

Řešení pro efektivní Listing Dodavatelů

Webinář: Lenka Michalská o Umělé Inteligenci & Automatizaci ve Správě Produktů 

WisePorter v1.1 Release Notes